فستیوال کرال ۲۰۱۹، نورت شور

گالری کارون برای نمایش آثار هنرمندان محلی و بین ا لمللی در فستیوال کرال ۲۰۱۹ (دو و سه مارچ) از هم اکنون ثبت نام می‌‌نماید

مشخصات کارها
کلیه آثار هنری پذیرفته می‌‌شود و موضوع آزاد است
اندازه کارها: حداکثر ۹۰در ۹۰ سانت یا ۱۰۰ در ۸۰ سانت
کارها می‌‌باید آماده نصب روی دیوار با یک سیم پشت جهت آویزان کردن باشد
غیر از کار روی بوم، بقیه کارها باید قاب شده باشند. در کارهای ارسالی با پست باید از پلکسی گلاس به جای شیشه استفاده شود

تعداد کار ها
اعضا گالری حداکثر سه کار
غیر عضو یک کار

روش کار
تعدادی از کار خود را جهت تصویب و انتخاب همراه با رزومه و درخواست شرکت درفستیوال با ایمیل به گالری ارسال نمائید
Crawl at Caroun dot com

بعد از تصویب، کار خود را به آدرس صندوق پستی گالری پست کنید
Masoud Soheili
PO Box 37514
RPO Lonsdale East
North Vancouver, BC
Canada, V7M 3L7

فرم گالری پر شده (مشخصات هنرمند و کار) و امضا شود؛ بعد با ایمیل یا پست ارسال شود. فرم در وب سایت گالری در آدرس زیر هست
فرم گالری

شرکت در فستیوال برای عموم آزاد است
اولویت شرکت در این فستیوال با اعضا گالری است، که قبلا حد اقل در یک نمایشگاه گالری شرکت کرده اند
هزینه ۱۰۰ دلار, اگر قبل از ده نوامبر پرداخت شود
هزینه ارسال و برگشت کار به عهده هنرمند است
اسامی شرکت کنندگان در بروشور فستیوال ذکر شود

آخرین مهلت تصویب، پرداخت و ارسال کار: ۱۰ نوامبر ۲۰۱۸
کار‌ها باید تا قبل از ۱ فوریه ۲۰۱۹ در گالری باشند
تمام کارهای نمایشگاه در یک گالری دایمی در وب سایت گالری به نمایش گذاشته می‌‌شود
اسامی شرکت کنندگان در بروشور فستیوال چاپ می‌‌شود
کارهای ارسالی که شرایط فوق را نداشته باشند به نمایش گذاشته نمی شوند و هزینه پرداخت شده مسترد نمی شود

ثبت نام بعد از ۱۰ نوامبر: ۱۲۰ دلار
و تضمینی برای ذکر نام آرتیست در برشور نیست


هزینه می‌‌تواند نقد، با چک یا آنلاین پرداخت شود

ثبت نام آنلاین

پرداخت با پی‌ پال

وب سایت فستیوال


Artworks / Crafts / Books Online Shopping