کمک‌های مالی

.دریافتی‌های گالری، هزینه‌های موجود را نمی‌‌پوشاند

جهت پیشبرد و ارتقا کیفیت و کمیت فعالیت‌های فرهنگ هنری گالری، می‌‌توانید کمک‌های مالی خود را نقد یا چک به آدرس گالری ارسال نمایید

Caroun Art Gallery
1403 Bewicke Ave.
North Vancouver, BC
Canada
V7M 3C7

لطفا برای پرداخت با کارت اعتباری روی کلید زیر کلیک کنید

Donate
!از پشتیبانی و همراهی شما سپاس گذاریم


Artworks / Crafts / Books Online Shopping