درباره ما

(گالری کارون در شهر ونکوور، استان بریتیش کلمبیا، در کانادا قرار دارد. (نورت ونکوور

هنرمندان، گروه‌های هنری و انجمن‌ها از سراسر دنیا می‌‌توانند کار‌های خود را در گالری کارون به نمایش بگذراند
برای برگزاری نمایشگاه با ما تماس بگیرید
تماس با ما

:برای برگزاری نمایشگاه
کار‌ها باید به تصویب گالری برساند -
کار‌ها باید قاب شده و آماده نصب تحویل گالری شوند -
:اطلاعات کامل در بخش زیر در وب سایت موجود است
درخواست برای نمایشگاه انفرادی

گالری پنج روز در هفته از ظهر تا هشت شب جهت بازدید عموم باز است. یکشنبه‌ها و دوشنبه‌ها گالری تعطیل است
هر ماه دو نمایشگاه در گالری کارون برگزار می‌‌شود. رزو افتتاحیه هر نمایشگاه، اولین شنبه در طول برگزاری نمایشگاه است
.هر فصل یک نمایشگاه گروهی برگزار می‌‌شود، که هنرمندان می‌‌تواند یک یا دو کار در این نمایشگاه‌ها داشته باشند اطلاعات کامل در بخش زیر در وب سایت موجود است    فرا خوان گالری
اعضا و کلوب عکس کارون نمایشگاه‌های انفرادی، گروهی و سالیانه را در گالری کارون برگزار می‌‌کنند
:تصویر کلیه آثار به نمایش گذاشته شده، همراه با تصاویری از گالری، از هر نمایشگاه در وب سایت به طور دائمی به نمایش گذشته می‌‌شود    نمایشگاه ها

گالری کارون از سال ۲۰۱۷ اقدام به برگزاری نمایشگاه‌های اینترنتی کرده است. هر ماه پنج نمایشگاه اینترنتی برگزار می‌‌شود و مدت هر نمایشگاه دو هفته است. در هر نمایشگاه فقط ده اثر به نمایش گذاشته می‌‌شود. از هم اکنون می‌‌توانید درخواست خود را با فرم و مدارک مربوطه ارسال نمائید هر نمایشگاه بیش از ده‌ها هزار بیننده دارد
این سرویس در پایان سال ۲۰۱۹ خاتمه یافته است
Artworks / Crafts / Books Online Shopping