برگزاری نمایشگاه انفرادی یا گروهی در گالری کارون

.هنرمندان، گروه‌ها و انجمن‌های هنری از همه کشور‌ها می‌‌توانند در گالری کارون نمایشگاه برگزار کنند

:همه کار‌ها جهت تایید، همراه با رزومه و بیوگرافی، با ایمیل ارسال شوند -
CarounArtGallery at Caroun dot com

فرم قرار داد گالری پر شده و ورودیه گالری پرداخت شود. فرم امضا و با ایمیل یا پست به گالری ارسال شود -
.همه کار‌ها با پست هوایی به گالری ارسال شوند. پشت هر کار مشخصات کار ذکر شود: عنوان، ابعاد، مواد استفاده شده، قیمت -

:آدرس پستی
Masoud Soheili
PO Box 37514, RPO Lonsdale East
North Vancouver, BC
Canada, V7M 3L7

.بعد از این که همه کار‌ها انجام شد و کار‌ها در گالری بودند، زمان نمایشگاه مشخص می‌‌شود. نمایشگاه می‌‌تواند با حضور یا بدون حضور هنرمند برگزار شود. دعوت نامه فقط برای نمایشگاه انفرادی ارسال می‌‌شود

.تهیه کارت دعوت نمایشگاه و بروشور به عهده هنرمند است، و باید ۳ ماه قبل از نمایشگاه در گالری باشند. امکان تهیه کارت دعوت نمایشگاه و بروشور در ونکوور، به هزینه هنرمند، نیز هست

.مدت زمان نمایشگاه می‌‌تواند یک هفته (۵ روز) یا ۲ هفته (۱۰ روز) باشد

:می‌ توانید از فرم قرار داد گالری یک نسخه چاپ کنید؛ جزئیات بیشتر و هزینه‌ها در فرم گالری ذکر شده اند
http://www.caroun.com/CarounArtGallery/Submissions/ExhibitionContractCAG.pdf


PayPal :هزینه‌ها نقد، با چک یا با پی‌ پال قابل پرداخت اند

بعد از اتمام نمایشگاه، گواهی نامه برگزاری نمایشگاه با ایمیل ارسال می‌‌شود


Artworks / Crafts / Books Online Shopping