عضویت

.هنرمندان، گروه‌های هنری و انجمن‌ها از سراسر دنیا می‌‌توانند کار‌های خود را در گالری کارون به نمایش بگذراند
.هر آرتیست یا گروهی می‌‌تواند یک سال در سال آثار خود را به نمایش بگذارد

.عضویت گالری برای نمایشگاه اجباری است
اعضا یک صفحه شامل پرتره، تصویر ۱۲ اثر از آثار، رزومه و بیوگرافی در وب سایت خواهند داشت

.عضویت گالری سالیانه است
.اعضا دائمی گالری از اولویت‌های ویژه‌ای برخوردارند

حق عضویت سالیانه هفتاد و پنج دلار
عضو دائمی: ۱۰۰۰ دلار:حق عضویت می‌‌تواند نقد، با چک یا آنلاین پرداخت شود

ثبت نام آنلاین

پرداخت با پی‌ پال


Artworks / Crafts / Books Online Shopping