عضویت

.هنرمندان، گروه‌های هنری و انجمن‌ها از سراسر دنیا می‌‌توانند کار‌های خود را در گالری کارون به نمایش بگذراند

عضویت
اعضا یک صفحه شامل پرتره، تصویر ۱۲ اثر از آثار، رزومه و بیوگرافی در وب سایت خواهند داشت
تمام کار‌های اعضا گالری در نمایشگاه در یک گالری دائمی در وب سایت گالری هم به نمایش گذاشته می‌‌شوند (در قسمت نمایشگاه ها)
http://www.caroun.com/CarounArtGallery/Exhibitions/00-Expositions.html


اعضا گالری، که در طول سال یک نمایشگاه داشته باشند، می‌‌توانند
در نمایشگاه گروهی، که در پایان هر سال به مناسبت سالگرد گالری برگزار می‌‌شود، به رایگان شرکت کنند
و
در نمایشگاه نوروزی با پرداخت نصف هزینه نیز شرکت نمایند

حق عضویت سالیانه ۵۰ دلار
عضویت دائمی: ۲۰۰۰ دلارپرداخت حق عضویت نقدی است
یا می‌‌توانید با وسترن یونیون به نام مدیر گالری حواله کنید

Artworks / Crafts / Books Online Shopping