Photography Articles

author image

فصلنامه حرفه: هنرمند

ایران، ۲۰۰۷

"حرفه: هنرمند" از سال 1381 به شکلی کاملا مستقل فعالیت خود را آغاز کرد. از ابتدای فعالیت، هسته­ی اصلی این نشریه به سه قسمت مجزای عکاسی، نقاشی و هنرهای جدید تقسیم شده که دبیری و تصمیم گیری هر بخش نهایتا به طور مستقل انجام گرفته و می گیرد.

در هر یک از این بخشهای سه گانه، یک هنرمند خارجی و یک هنرمند ایرانی معرفی شده و گزیده هایی از آثارشان نیز منتشر می شود. در انتخاب این هنرمندان سعی داشته­ایم، عمدتا سراغ کسانی برویم که تا کنون کمتر در معرض دید عمومی قرار گرفته­اند و در متن هنر غالب روز قرار نداشته­اند. هنرمندانی جدی و پرکار که در تنهایی و خلوت کارگاهشان به دور از جریانهای مد روز- به کار شخصی شان دلبسته­اند. عمده­ی هنرمندان خارجی نیز از میان افراد کمتر شناخته شده در ایران، انتخاب شده­اند تا از این طریق وجوه پنهان مانده ی هنر روز دنیا بیشتر شناخته شود. همچنین سلسله مطالبی در خصوص مباحث تئوریک هنر ایران و جهان - در هر شماره- منتشر شده که در ان از آرای اندیشمندان بنام جهان و ایران استفاده می شود. در زمینه­ی هنر جهان، تا کنون مطالب کلیدی و اصلی در خصوص مدرنیسم، پست مدرنیسم، فمینیسم، هنر کیچ، و ... منتشر و در زمینه­ی هنر ایران نیز هنرمندان و نویسندگانی چون مراد فرهاد پور، داریوش شایگان، رویین پاکباز، آیدین آغداشلو، ثمیلا امیر ابراهیمی، آریاسپ دادبه، منصور براهیمی، یحیی دهقانپور، تورج حمیدیان و... در خصوص سلسله مطالبی چون اصالت، فردیت در هنر، آموزش در هنر، حافظه­ی تاریخی، شاهکارهای نگارگری، هنر عصر قاجار، جامعه شناسی نقاشی معاصر ایران و... وارد بحث شده­اند.

با توجه به تعداد کثیر هنرجویان دانشگاه­ها و آموزشگاه­های کشور و با توجه به فقدان مطالب تخصصی مورد نیاز به زبان فارسی، حرفه:هنرمند سعی داشته تا با انتشار مطالب تخصصی همراه و مشوق هنرجویان جدی این رشته باشد و بر آن بوده تا به طور غیرمستقیم وظیفه­ی معرفی هنر روز دنیا و ایران- که در دانشگاه های ما متاسفانه کمتر به ان پرداخته می شود و نیز آموزش مفاهیم بنیادین در هنر- که لازمه­ی شکل گیری لایه های عمیق تر ذهنی هر هنرمندی است- را به انجام برساند.

فهرست و گزیده­ی مباحث مربوط به هر شماره در سایت اختصاصی حرفه: هنرمند موجود می باشد.

info @ herfeh-honarmand . com
www.herfeh-honarmand.com


Top