Photography Articles

author image

دوربین قطع متوسط

مسعود سهیلی

کانادا، ۲۰۰۶

عکاسی با دوربین قطع متوسط (MF=Medium Format) به دلیل بزرگ تر بودن قطع فیلم و دهانه لنز از کیفیت بالاتر و وضوح بیشتری نسبت به دوربین های 135برخوردار است (سطح فیلم 5/4x6 سه برابر فیلم 135 است و سطح فیلم 7x6، پنج برابر آن) و بدیهی است که محصول آن را می توان در سایز بزرگ چاپ کرد. سنگین تر بودن دوربین، نیاز به نور بیشتر، عمق میدان کمتر و کادر مربع دوربین MFامکاناتی را در اختیار عکاس قرار می دهد، که دوربین 135 توانایی آن را ندارد. با این اوصاف کار کردن با دوربین MF، تسلط کامل بر نور، کمپوزیسیون، کادر... و به طور خلاصه عکاسی را می طلبد.

لنز
دوربین های قطع متوسط و بزرگ همواره ابزار عکاسان حرفه ای بوده اند و طبیعتا ً کیفیت آنها و به ویژه کیفیت عدسی آنها از دوربین 135 بیشتر بوده است. با توجه به سایز فیلم فواصل کانونی آنها با لنز 135 متفاوت است:
لنز نرمال 80 میلی متر (دوربین 135 = 50 میلی متر)
لنز واید 50 ، 45 ، 35 میلی متر
لنز تله 120 ، 150 ، 200 ، 300 میلی متر

برای شناخت لنزهای دوربین MF، می توان فاصله کانونی لنز را در عدد 65/0 ضرب کرد، تا با معادل 135 آن، که آشناتر است، مقایسه نمود. در عکاسی پرتره با دوربین 135، لنز 135 میلی متری بهترین کیفیت را بدست میآورد. در دوربین MF باید از لنز 150 میلی متری استفاده کرد. در عکاسی با دوربین های MF از تک لنز استفاده می شود، که کیفیت بهتری نسبت به لنز های زوم دارند. فقط برای معدودی از دوربین های MF لنز زوم ساخته شده است.

بدنه دوربین
ویزور و back (محل قرار دادن فیلم دوربین MF ) معمولا ً از بدنه دوربین جدا می شوند. آنچه می ماند آینه ای است در بدنه و امکاناتی چند جهت عکاسی. در دوربین های پیشرفته تر، علاوه بر ویزور90درجه قابل تعویض، ویزور 45 درجه نیز قابل نصب می باشد، که برای عکاسی خارج از آتلیه بسیار مناسب و مشابه نوع 135 است. بک های متفاوت فیلم های 135، 5/4x6، 6x6 و 7x6 روی دوربین های MF قابل نصب اند. تعویض بک در حین عکاسی، امکان استفاده از چند نوع فیلم و اسلاید با یک دوربین را در اختیار عکاس قرار می دهد.

امکان نورسنجی ، در دوربین های مختلف MF، از طریق ویزور یا لنز پیش بینی شده است. برخی در بدنه جای نصب فلاش و برخی دیگر پایه جداگانه ای لازم دارند. مانند دوربین 135 می توان موتور درایو روی آن نصب کرد. رینگ ماکرو و Converter آن مانند 135 عمل می کند. دوربین های پیشرفته تر تک لنزی اند و انعکاسی(SLR) ، و برخی قابلیت نصب بک دیجیتال را هم دارند. و سه پایه ای استوار، وسیله ایست ضروری برای عکاسی با دوربین MF.

طول فیلم
دو طول مختلف فیلم برای عکاسی با MF موجود است:
1- سایز 120 (12 عکس 6x6 یا 15 عکس 5/4x6)
2- سایز 220 (24 عکس 6x6 یا 30 عکس 5/4x6)
در اکثر دوربین های MF، برای استفاده از این دو فیلم باید بک های جداگانه داشت. فیلم های 120 و 220 از فیلمهای قطع 135 گرانتراند.

یورش دیجیتال، دوربین های فیلمی را به سرعت از رده خارج می کند. دوربین های MF هم سرسام آور ارزان شده اند. دوربین فیلمی 135 عکاسانی که دیجیتال خریده اند، ماه هاست خاک می خورد! وقت آن است که گرد و خاک روی دوربین 135 را تمیز کرده و آنرا، با کلیه تجهیزاتی که داریم، به بهایی بفروشیم. جوانترها از آن استفاده خواهند کرد! با اندک مبلغ بیشتر، می توان یک دوربین قطع متوسط دست دوم خرید. بیائید عکاسی به شیوه حرفه ای قدیمی را به بهایی ارزان تجربه کنیم! از آن لذت ببریم! عکس خوب بگیریم!


Top